นาวาอากาศเอก จักริน ภูวเดชาพงศ์ เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรม "รำลึกถึงพ่อ" โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธสถานกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1