นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำจิตอาสา ๙๐๔ สังกัดกองบิน ๗, จิตอาสาพระราชทานสังกัดกองบิน ๗, ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงทหารผู้เสียสละเพื่อชาติ และปกป้องแผ่นดินด้วยความกล้าหาญ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ทั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๑๑๖ คนได้ปริมาณโลหิต จำนวน ๕๒,๒๐๐ ซีซี โดยกองบิน ๗ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาวิกฤตโ่ลหิตขาดแคลนให้ลุล่วงต่อไป

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1