นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ โรงเรียนวัดหัวเตย หมู่ที่ ๒ บ้านหัวเตย ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเตย เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางกฤตินี มีวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เป็นผู้รับมอบ โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ด้านกิจกรรมและสื่อการเรียนเด็กปฐมวัย ตลอดจนมอบโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในการศึกษาผ่านระบบทางไกลและใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1