กองบิน ๗ ขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการบิน ชมการบินภารกิจเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๔๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๕๐ โดยจะมีการบินผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ๑๐.๐๕ บินผ่าน อ.ไชยา ผ่านสวนโมกขพลาราม จากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ
๑๐.๒๐ – ๑๐.๒๕ บินเข้า ต.หงาว ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ จากนั้นวกกลับไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
๑๐.๔๐ บินผ่าน อ.หลังสวน และผ่านชายทะเลปากน้ำหลังสวน จากทิศใต้ ขึ้นไปทางทิศเหนือ
๑๐.๔๕ บินผ่านศาลกรมหลวงชุมพร จากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
๑๑.๑๐ – ๑๑.๑๕ บินผ่านหมู่เกาะพงัน จากทิศเหนือลงมาทิศใต้
๑๑.๒๐ – ๑๑.๒๕ บินผ่านหมู่เกาะอ่างทอง จากทิศเหนือ ลงไปทางทิศใต้ จากนั้นจึงบินเข้าตัว อ.เมือง สุราษฎร์ธานี
๑๑.๓๐ บินผ่านตัว อ.เมือง สุราษฎร์ธานี จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลงมาทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดย จะผ่านจุดสำคัญดังต่อไปนี้ ผ่านสะพานศรีสุราษฎร์ > ศาลากลาง > ศาลหลักเมือง > รร.วังใต้ > central สุราษฎร์ธานี > จากนั้นขึ้นไปทางเหนือ ผ่านหลัก กม.๐ > สะพานจุลจอมเกล้า อ.พุนพิน > และกลับกองบิน ๗

*** หมายเหตุ การบินผ่านตัวเมืองและที่ชุมชน ใช้ความสูงมากกว่า ๓,๐๐๐ ฟุต ตามกฎการบิน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1