นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย คุณธนภร ผลชีวิน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ และครอบครัวกองบิน ๗ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาโดย พระมหาวีรพงษ์ วีรปัญโญ จากสำนักสงฆ์พุทธวิภาวดี และประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามด้านพระพุทธศาสนา ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธมหาเมตตา กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1