นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1