นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ ๑๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจการจัดการของกองบิน ๗ กับความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติ และเยี่ยมชมการแสดงสาธิตการบินและการตั้งแสดงอากาศยาน
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ และเยี่ยมชมการแสดงสาธิตการบินและการตั้งแสดงอากาศยาน ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1