พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดการความรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 นำข้าราชการกองบิน 7 ที่ได้รับรางวัล Premium Innovation Award ชื่อกิจกรรมระบบจัดการข้อมูลภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่ม AES Wing 7 และรางวัล Innovation Award ชื่อกิจกรรมระบบจัดการข้อมูลบ้านพักอาศัย โดยกลุ่ม Cyber Shark Team ประเภทเครื่องมือ KM (Knowledge Management) เข้ารับรางวัลโล่ และประกาศนียบัตร ณ อาคารรณนภาอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1