นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในฝูงบิน 702 กองบิน 7 ได้มองเห็นภาพเป้าหมาย และมีเจตจำนงร่วมกันทุกคนรวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งภาคการบินและภาคพื้นโดยใช้แนวคิด Airmanship หรือ ความเป็นทหารอากาศชึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ อันเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมธูปเตมีย์ กองบิน 7 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1