นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าของวิหาร พระครูอนุภาสวุฒิคุณ (หลวงพ่อกระจ่าง อนุภาโส ) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดเกาะกลาง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1