xxxกองบิน ๗ รับฟังการบรรยายการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ

xxxxกองบิน ๗ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

xxxกองบิน ๗ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๒

xxxกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ

xxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

xxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร