xxxxกองบิน ๗ จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่กำลังพลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีตรวจสอบการฝึกภาค ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒

xxxxกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

xxxxกองบิน ๗ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร