การจัดซื้อ-จัดจ้าง

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๗    

-  ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างโรงคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลกองบิน ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน   ๒๖ มิ.ย.๖๗​​

-  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสร้างโรงคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลกองบิน ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน    ๒๖ มิ.ย.๖๗

​-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

​-   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลกองบิน ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  

-  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน      ​๑๑ มิ.ย.๖๗

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๖๗      ​๓๐ พ.ค.๖๗​

-  ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖, ๓๑๒๑, ๓๑๒๔ และ ๓๑๒๕ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน  ​๓๐ พ.ค.๖๗

​- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

​- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖, ๓๑๒๑, ๓๑๒๔ และ ๓๑๒๕ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน  

-  ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  ​๓๐ พ.ค.๖๗

​-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
​-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

-  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖, ๓๑๒๑, ๓๑๒๔ และ ๓๑๒๕ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน ​ ​๒๔ พ.ค.๖๗

​-  แบบ บก.๐๑, แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕(ก), แบบปร.๕(ข) 
​-  แบบ ปร.๔ 

-  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖, ๓๑๒๑, ๓๑๒๔ และ ๓๑๒๕ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน  ​๒๔ พ.ค.๖๗

​-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
​-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๖, ๓๑๒๑, ๓๑๒๔ และ ๓๑๒๕ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน 

-  ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน   ​๒๔ พ.ค.๖๗

​-  แบบ บก.๐๑, แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕(ก), แบบปร.๕(ข) 
​-  แบบ ปร.๔ 

-  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน ​ ​๒๔ พ.ค.๖๗​​​

​-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
​-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๑๓, ๑๑๑๔ และ ๑๑๑๕ (อาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๕ และ ๑๑๓๖ (อาคาร บก.สุนัขทหาร พัน.อย.บน.๗) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน      ๒ พ.ค.๖๗​​

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๗     ​ ​๒ พ.ค.๖๗​​

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงจอดรถของอาคารหมายเลข ๓๐๐๖ และ ๓๐๙๔ (ตึกแถวพักอาศัยมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว)  ๑๗ เม.ย.๖๗
    จำนวน ๒ โรง ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน  

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๖ (ตึกแถวพักอาศัยมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน     ๒๖ มี.ค.๖๗

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๙๔ (ตึกแถวพักอาศัยมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน    ๒๖ มี.ค.๖๗

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัยมาตรฐาน ๕ ครอบครัว) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน     ๒๖ มี.ค.๖๗


-  ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัยมาตรฐาน ๕ ครอบครัว) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน        ​๒๐ ก.พ.๖๗
   
 
-  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
     -  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๑๑๗ (ตึกแถวพักอาศัยมาตรฐาน ๕ ครอบครัว) ที่ บน.๗ จำนวน ๑ งาน     

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๕ (อาคาร มว.ไฟฟ้า-ประปา) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน     ๒๑  ธ.ค.๖๖

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๖๑ (บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น) ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน     ​๒๑  ธ.ค.๖๖

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างโรงจอดรถกองบังคับการกองบินจำนวน ๔ โรง ที่ บน.๗ จํานวน ๑ งาน      ๒๑  ธ.ค.๖๖