วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" Unbeatable Air Force "

กองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ


​ ​     การเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและมีขีดความสามารถเท่าเทียมในการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันทั้งภารกิจการรบ และมิใช่การรบ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 


ภ​ารกิจ

เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกำหนด